Ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư là gì?

Khi đọc các quyển sách hay xem các chương trình về Phật Giáo chắc hẳn bạn đã từng nghe qua tên của 7 vị Phật Dược Sư tuy nhiên vẫn ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư như thế nào. Vậy 7 vị Phật Dược Sư là ai? Ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư là gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của BachkhoaWiki để biết thêm.

7 vị Phật Dược Sư trong Phật Giáo là ai?

Thất Phật Dược Sư là ai? Tên 7 vị Phật Dược Sư

Phật Dược Sư Như Lai có các tên gọi đầy đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, Phật Đại Y Vương, Vương Thiện Đạo… Ngài là vị Phật có danh hiệu thầy thuốc mang sự hiểu biết và thông suốt tất cả y dược của thế gian. Phật Dược Sư Như Lai có thể chữa được hết cả các bệnh khổ của chúng sinh, diệt trừ các mê loạn mà hướng đến giải thoát.

Theo ghi chép trong các tài liệu Phật Giáo, có 7 tôn tượng tương ứng với 7 Đức Phật Dược Sư Như Lai. Cụ thể là Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai, Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai và Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.

Hình ảnh Thất Phật Dược Sư mang ý nghĩa quan trọng đối với nhiều người, đặc biệt là Phật tử. Nếu bạn quan tâm ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư là gì thì theo dõi tiếp bài viết nhé!

ý nghĩa 7 vị phật dược sư

Cách nhận biết Phật Dược Sư chuẩn nhất

Để nhận biết 7 vị Phật Dược Sư mọi người có thể căn cứ vào các đặc điểm sau:

 • Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai ở Quang Thắng thế giới: Ngài được mô tả toàn thân sẽ có màu vàng, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Vô Uý ấn.
 • Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai: Ngài có toàn thân màu vàng nhạt, hai tay kết Thuyết Pháp Ấn.
 • Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai: Ngài có toàn thân màu vàng đỏ, tay phải kết Thí Nguyện ấn.
 • Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai: Ngài có toàn thân màu hồng, hai tay kết Đẳng Trì ấn.
 • Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai: Ngài có toàn thân màu đỏ, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Nguyện ấn.
 • Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, có cõi Tịnh Độ là Pháp Tràng Thế giới, Ngài có toàn thân màu vàng, hai tay kết Thuyết Pháp ấn.
 • Pháp Hải Lôi Âm Như Lai: Ngài có toàn thân màu vàng, hai tay kết Thuyết Pháp ấn.
 • Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai: Ngài có toàn thân màu xanh ngọc lưu ly, tay trái kết Chánh Định ấn, tay phải kết Thí Nguyện ấn cầm quả A Lỗ Lạt.

Trên đây là dấu hiệu rõ nhất để bạn nhận diện được 7 vị Phật Dược Sư một cách chính xác. Tiếp theo hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư, chủ đề chính của hôm nay.

ý nghĩa 7 vị phật dược sư

Ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư

Khi tìm hiểu kĩ về ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư chúng ta có thể thấy mỗi vị lại có một ý nghĩa khác nhau. Hãy cùng BachkhoaWiki tìm hiểu ý nghĩa của mỗi vị Phật trong nội dung chung về ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư nhé!

Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai

Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai là vị Phật Dược Sư ngụ ở Quang Thắng thế giới. Thế giới này ngập tràn niềm vui, không có nỗi sầu và nữ giới.

Nếu có tín nam tín nữ nào mong cầu phước đức, đoạn trừ các phiền não. Hãy tụng xưng danh hiệu của Ngài, hết lòng tôn kính thì tất cả tội ác, nghiệp chướng, các bệnh khổ đều được tiêu diệt, còn có thể nguyện cầu điều gì cũng được.

ý nghĩa 7 vị phật dược sư

Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai là Phật Dược Sư ngụ tại Viên Mãn Hương Tích thế giới. Chúng sinh ở thế giới này không có buồn rầu, đau khổ, phiền não, cũng không có nữ giới.

Nếu có tín nam tín nữ mong cầu phước đức thì tụng niệm, đọc thần chú Đại lực của Như Lai. Giảng thuyết nghĩa lý, phát tâm từ bi, ân cần cúng dường, hương hoa đèn đuốc, thọ trì bát quan trai giới thì dù nghiệp chướng nặng cũng được tiêu diệt.

ý nghĩa 7 vị phật dược sư

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai là Phật Dược Sư ngụ tại Diệu Bảo thế giới. Đất ở Diệu Bảo mềm mại, không có phiền não và nữ giới.

Nếu có tín nam tín nữ ngày đêm ân cần, chí tâm cung kính cúng dường Đức Phật, xưng niệm danh hiệu Ngài. Khởi tâm từ bi với chúng sinh, nguyện về cõi kia thì tất cả các tội nghiệp được tiêu diệt, tuổi thọ được tăng thêm, không còn các bệnh khổ và các điều mong cầu sẽ được như ý.

ý nghĩa 7 vị phật dược sư

Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai

 Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai là Phật Dược Sư ngụ tại Vô Ưu thế giới. Nơi đây không có phiền não, không có đau khổ, không có nữ nhân và thú dữ. Âm nhạc vi diệu, hoa quả sum suê, cây báu thẳng hàng, nước thơm tràn đầy…

Nếu chúng sinh nào nghe danh hiệu có lòng cung kính, chí tâm cúng dường, lễ bái, xưng niệm danh hiệu Ngài sáu ngày đêm. Biết phát tâm từ bi thương xót chúng sinh thì sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, không bệnh, sống lâu, thoát khỏi buồn khổ và được chư thiên hộ vệ.

ý nghĩa 7 vị phật dược sư

Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai là Phật Dược Sư ngụ ở Thiện Trụ Bảo Hải thế giới. Đây là một thế giới công đức vô cùng trang nghiêm.

Với các chúng sinh mang nghiệp ác nếu nghe danh xưng Ngài, biết chí tâm xưng niệm theo Ngài sẽ thoát khỏi các khổ nạn. Lúc này tâm hồn ta sẽ được xoa dịu, hướng thiện.

ý nghĩa 7 vị phật dược sư

Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

Pháp Hải Lôi Âm Như Lai là Phật Dược Sư ngụ ở Pháp Tràng thế giới. Nơi đây thanh tịnh sạch sẽ, có hương thơm tràn đầy. Khắp nơi gió nhẹ thoáng qua có âm thanh vi diệu, hoa thiên diệu hương rơi khắp lối, bốn phía có ao tắm, nước thơm tràn đầy.

Nếu có tín nam tín nữ nào nghe danh hiệu, chí tâm lễ kính, cúng dường, thọ trì, niệm tụng danh hiệu Đức Phật sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng. Sau khi chết sẽ đến chỗ Đức Phật, được sống lâu, không bệnh, đầy đủ sung túc không thiếu thốn gì.

ý nghĩa 7 vị phật dược sư

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là Phật Dược Sư ngụ tại Tịnh Lưu Ly thế giới. Nơi đây hoàn toàn thanh tịnh, không có người nữ, không có dục nhiễm, không có âm thanh đau khổ của ba đường ác.

Nhờ vào năng lực của Ngài, khi thọ trì, lễ bái, cúng dường hãy dùng bằng cả tấm lòng. Ngài sẽ giúp ta hoàn thành sở nguyện, sở cầu, tiêu trừ bệnh khổ, thâm tâm an lạc và nhận được phước báo vô lượng.

ý nghĩa 7 vị phật dược sư

Với những thông tin chi tiết trên, có thể bạn đã hiểu phần nào nội dung ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư. Dưới đây BachkhoaWiki sẽ đi vào chi tiết hơn.

Ý nghĩa của bộ tôn tượng thất Phật Dược Sư – Ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư

Trong bộ tôn tượng thất Phật Dược Sư, mỗi tượng lại có một ý nghĩa riêng. Tuy nhiên tóm gọn lại ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư sẽ như sau:

 • Khi thọ trì, lễ bái, cúng dường, chí tâm lễ kính các Ngài sẽ giúp ta hoàn thành sở nguyện, sở cầu, tiêu trừ bệnh khổ và nhận được phước báo vô lượng.
 • Việc nghe danh hiệu, thọ trì, tụng niệm, chí tâm lễ kính các Ngài sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, không bệnh, sống lâu.
 • Các bệnh khổ đều được tiêu trừ, có thể nguyện cầu điều gì cũng được và còn được chư thiên hộ vệ.
 • Việc thờ tượng lễ bái các Ngài sẽ giúp ta phát tâm bố thí, thực hành từ bi hỷ xả, phát tâm tu học, sinh chánh tín với Tam bảo.
 • Bên cạnh đó sẽ loại bỏ tham dâm, sân hận, thoát khỏi gông cùng ràng buộc, không bị phụ thuộc người khác, không còn thiếu thốn cơm ăn áo mặc và được đầy đủ ấm no.
 • Bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư như một liệu pháp chữa bệnh có yếu tố huyền bí trong y học Tây Tạng.
 • Một số nghi thức như tụng niệm thần chú, cúng dường, lễ bái, thiền định trên đá Lapis cũng mang đến lợi ích cho sức khoẻ, tăng tác dụng chữa bệnh cho con người.

Một số lưu ý khi thờ bộ tôn tượng thất Phật Dược Sư

Sau khi mọi người đã tìm hiểu và nắm rõ ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư là gì, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một số lưu ý khi thờ bộ tôn tượng thất Phật Dược Sư.

 • Việc thờ phụng 7 vị Phật Dược Sư nên xuất phát từ tâm chứ không nên làm theo ngẫu hứng.
 • Ngày tốt để thỉnh Phật là ngày vía Phật, ngày mùng 1, 15 và các ngày lễ quan trọng trong Phật Giáo. Ngày vía Phật Dược Sư là ngày 30/9.
 • Trước khi thỉnh Phật, cần chuẩn bị chu đáo, nên làm lễ khai quang điểm nhãn, lễ rước và lễ an vị, khi rước tượng Phật về thì đi thẳng một mạch.
 • Chú ý không đặt tượng lên bàn ghế hay bất kỳ nơi nào và cần thượng an tượng Phật lên bàn thờ.
 • Nên tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thuỷ và các sư thầy để thực hiện các nghi lễ đúng cách.
 • Khi thờ tượng Phật, nên đặt bàn thờ ở vị trí trung tâm của ngôi nhà, hướng bàn thờ nhìn ra cửa chính hoặc ban công, không đặt bàn thờ ở phòng có phòng khác đè lên.
 • Không đặt bàn thờ Phật ở các hướng như nhà bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh hoặc cầu thang vì như vậy nghĩa là bất kính với Tam Bảo.
 • Không thờ thần thánh khi đã thờ Phật, nếu thờ gia tiên thì đặt bàn thờ gia tiên ở bên trái hoặc bên phải Phật để các Ngài trở thành đệ tử của Đức Phật.
 • Không cúng ổi, măng cụt, đồ mặn… Chỉ nên dùng trái cây tươi, hoa tươi, đồ chay để cúng.
 • Đặc biệt tuyệt đối không đặt giấy tiền, vàng mã, bùa chú lên bàn thờ Phật.
 • Trong những ngày thỉnh tượng nên ăn chay, trì tụng thập chú, tụng kinh Phật.

Trên đây là các lưu ý khi bạn muốn thờ 7 vị Phật Dược Sư. Hãy tìm hiểu rõ ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư và thực hiện đúng các lưu ý như trên để việc thờ cúng được diễn ra chính xác nhất.

ý nghĩa 7 vị phật dược sư

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư

Việc tìm hiểu rõ ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư và những lưu ý khi muốn thờ cúng họ đã được giải đáp ở trên. Bên cạnh đó vẫn còn có nhiều câu hỏi liên quan đến 7 vị Phật Dược Sư, hãy cùng BackhoaWiki điểm qua nhé.

Có nên thờ Phật Dược Sư tại gia?

Việc có nên thờ 7 vị Phật Dược Sư tại gia không là do gia chủ quyết định. Giải trừ các bệnh về thân thể chỉ là một phần ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư. Sâu xa hơn là tu tâm, trừ nghiệp chướng trong lòng.

Nếu đã phát tâm thờ Phật Dược Sư thì gia chủ nên hiểu rõ ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư, hết lòng thành kính, ngày ngày hướng thiện và tu nhân tích đức. Nhờ đó sẽ giúp cuộc sống viên mãn hạnh phúc hơn.

ý nghĩa 7 vị phật dược sư

Tượng Phật Dược Sư được tôn tạo bằng chất liệu gì?

Tượng 7 vị Phật Dược Sư được tạo từ nhiều chất liệu như gỗ, gốm sứ, đồng… Đặc biệt các tượng Phật Dược Sư làm bằng đồng sẽ có độ bền lâu năm. Tượng bằng đồng sẽ không bị mối mọt như tượng gỗ hay sứt mẻ như tượng gốm sứ nên được mọi người ưa chuộng hơn.

Thỉnh (mua) tượng Phật Dược Sư ở đâu?

Để thỉnh được tượng 7 vị Phật Dược Sư trước hết bạn phải hiểu rõ ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư là gì. Từ đó mới đi tìm địa chỉ mua hoặc thỉnh tượng chất lượng tốt. Mọi người có thể tham khảo các nguồn trên mạng internet hoặc chọn lựa một địa chỉ uy tín với sản phẩm phù hợp với yêu cầu của bạn; góp phần tôn nổi bật ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư.

Một vài địa chỉ thỉnh tượng 7 vị Phật Dược Sư uy tín mà các bạn có thể tham khảo là shop Hoa Vô Ưu, trung tâm sáng tác mỹ thuật Phật Giáo Buddhist Art… Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm tại các chùa để được các sư thầy hướng dẫn cách thỉnh sao cho đúng cách nhé!

Xem thêm:

Qua bài viết ở trên chắc hẳn bạn đã hiểu rõ ý nghĩa 7 vị Phật Dược Sư rồi phải không. Nếu thấy đây là một bài viết hữu ích hãy chia sẻ cho mọi người và đón chờ các bài viết tiếp theo của BachkhoaWiki nhé!