Modal Verb là gì? Cách sử dụng Modal Verb 100% hiệu quả

Modal Verb là gì chính là kiến thức quan trọng trong ngữ pháp môn tiếng Anh và chắc hẳn rằng ai cũng biết khi tiếp xúc với ngôn ngữ này. Tuy nhiên, việc hiểu rõ chi tiết thì không phải ai cũng nhớ rõ. Cho nên hôm nay, BachkhoaWiki sẽ hệ thống hóa kiến thức về Modal Verb là gì để bạn đọc nắm rõ hơn nhé.

Modal Verb là gì?

Modal Verb là gì?

Modal Verb là động từ khiếm khuyết nhưng lại không chỉ hành động mà nó chỉ giúp bổ nghĩa cho động từ chính. Động từ không cần chia ở ngôi thứ 3 số ít đó là I can, He can, She can, It can.

Modal Verb không có hình thức nguyên thể hay phân từ giống như các động từ khác, động từ chính đứng đằng sau không chia, ở dạng nguyên thể (có hoặc không có “to”); kông cần trợ động từ cho câu hỏi, câu phủ định, câu hỏi đuôi…

modal verb là gì

Phân loại Modal Verb là gì?

Khi đã nắm rõ định nghĩa của Modal Verb là gì. Chúng ta có thể tìm hiểu về sự phân loại của các Modal Verb.

Phân loại Modal Verb bao gồm 5 loại chính:

1. Ability can, could, be able to
2. Permission can, could, may, be allowed to
3. Obligation and Necessity must, have to, have got to, need to
4. Advice should, ought to, had better
5. Possibility might, may, could, can

Đặc điểm của động từ khiếm khuyết Modal Verb là gì?

Đặc điểm của Modal Verb bao gồm 2 điều sau:

 • Luôn phải có một động từ nguyên mẫu theo sau đó.
 • Không bao giờ thay đổi hình thức theo chủ ngữ. Khi phủ định thì không cần trợ động từ mà chỉ cần thêm “not” trực tiếp vào phía sau.

Ex:

 • He must be at home right now.
 • She should not listen to Johnny’s advice.

Chức năng của Modal Verb là gì?

Modal Verb có chức năng diễn tả mục đích và ngữ nghĩa của câu, bao gồm khả năng, sự cho phép, bắt buộc, cần thiết, dự đoán, yêu cầu…

Modal Verb có những đặc điểm nổi bật cần lưu ý:

 • Không bao giờ thêm “-s”, “-ed”, “-ing”, vào sau Modal Verb.
 • Luôn theo sau bởi các động từ nguyên thể không có “to”.
 • Được sử dụng với những mục đích khác nhau của người nói.

Cách sử dụng Modal Verb chi tiết nhất?

Khi đã nhận biết được các loại Modal Verb là gì, dưới đây là tổng quan tên của các động từ khiếm khuyết.

 • Can
 • Could (quá khứ của “Can”)
 • Must
 • Have to
 • May
 • Might (quá khứ của “May”)
 • Will
 • Would
 • Shall
 • Should
 • Ought to

Có rất nhiều cách học Modal Verb là gì, học gộp cũng có hiệu quả. Tuy nhiên, học lẻ từng từ một cũng là một cách nhiều bạn áp dụng để hiểu rõ từng chức năng và cách dùng của từng Modal Verb là gì. Tiếp theo đây BachkhoaWiki sẽ chỉ cho các bạn cách sử dụng từng loại Modal Verb một cách chi tiết nhất nhé!

Cách dùng must và mustn’t trong tiếng Anh

“Must” dùng để diễn tả sự cần thiết hoặc một nghĩa vụ phải thực hiện. Ex: You must get up early in the morning.

Phủ định của “must” là “mustn’t” có nghĩa là CẤM. Ex: The boy mustn’t play baseball in that garden.

Modal verb là gì

Cách dùng can trong tiếng Anh

Động từ khiếm khuyết “can” thường dùng để diễn tả về một khả năng. Ex: It can be sunny tomorrow.

Thể phủ định “can’t” diễn tả một điều không thể, không có khả năng thực hiện. Ex: I can’t love him even he gave me all his money.

Thể nghi vấn dùng để xin phép hoặc một sự yêu cầu.

Ex:

 • Can I ask you a question?
 • Can you help me, sir?

Modal verb là gì

Cách dùng may trong tiếng Anh

May dùng để diễn tả khả năng xảy ra sự việc ở mức cao hoặc xin phép khi muốn làm một việc gì đó.

“May” dùng để đưa ra sự xin phép. Ex: May I have another glass of orange juice?

Diễn tả khả năng trong tương lai. Ex: China may become a major economic power.

Đưa ra một yêu cầu giúp đỡ. Ex: May I help you something, madam?

Modal verb là gì

Cách dùng might trong tiếng Anh

“Might” được dùng để diễn tả một khả năng trong hiện tại. Ex: We’d better phone tomorrow, they might asleep now.

Ngoài ra nó còn có thể diễn đạt một khả năng trong tương lai. Ex: I might be a winner in the next match.

Cách dùng needn’t trong tiếng Anh

You needn’t do sth: Không cần thiết để làm điều đó, không cần phải làm điều đó. Ex: You can come with me if you like but you needn’t come if you don’t want to.

Có thể dùng don’t/doesn’t need to thay vì needn’t. Ex: We needn’t hurry = We don’t need to hurry.

Needn’t have (done): được dùng khi ai đó thực hiện một hành động không cần thiết trong quá khứ. Ex: You needn’t have washed the dishes. I would’ve put them in the dishwasher.

Cách dùng should/ought to trong tiếng Anh

“Ought to” cũng có nghĩa là “phải”, “nên” nhưng nó hàm ý một sự việc mang tính đúng đắn hay sai trái.

Ex: We ought to love and help each other.

“Should” có nghĩa là “nên”, bởi vậy nó cũng hàm hàm ý một sự việc mang tính đúng đắn hay sai trái.

Ex: We should sort out this problem at once.

Đưa ra lời khuyến cáo, không nên làm một việc, một hành động nào đó.

Ex: I think we should call him again.

Đưa ra một sự dự đoán về tương lai nhưng không hoàn toàn chắc chắn nó sẽ xảy ra.

Ex: Price should decrease next year.

Modal verb là gì

Cách dùng had better trong tiếng Anh

Had better có mức độ mạnh hơn, khi dùng nó, ta không chỉ diễn tả sự khuyên răn mà còn bao hàm cả sự đe dọa, cảnh báo hoặc diễn tả sự khẩn trương. Do đó had better thường dùng trong các trường hợp cụ thể chứ không diễn tả chung chung.

Diễn tả sự đe dọa, nếu không làm sẽ dẫn đến kết quả không tốt. Ex: You’d better turn the volume down before your dad gets home.

Diễn tả sự khẩn trương. Ex: You’d better see the doctor.

Lưu ý:

Had better có nghĩa tương tự với should, nhưng không hẳn giống nhau. Had better chỉ được dùng cho tình huống cụ thể, và có nghĩa mạnh hơn should và ought.

Xem thêm:

Đây là toàn bộ thông tin về Modal Verb là gì, chức năng và cách sử dụng chi tiết. Nếu cảm thấy bài viết thực sự bổ ích hãy cho BachkhoaWiki một Like và Share để tụi mình có động lực để ra những bài viết bổ ích khác nữa nhé!