Khấu hao là gì? 3 công thức tính khấu hao cần nắm vững

Khấu hao là gì? Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến khấu hao và công thức tính khấu hao sẽ được BachkhoaWiki giải đáp thông qua bài viết dưới đây.

Khấu hao là gì

Khấu hao là gì?

Khấu hao là gì

Khấu hao (tiếng Anh: Depreciation) là một thuật ngữ kinh tế được sử dụng nhiều nhất trong các lĩnh vực như kế toán, tài chính, ngân hàng,…

Thuật ngữ khấu hao thường hay bị nhầm lẫn với khái niệm hao mòn tài sản cố định.

Cụ thể, hao mòn tài sản cố định là sự giảm sút về mặt giá trị sử dụng của loại tài sản cố định ấy theo thời gian trong suốt quá trình nó tham gia vào việc sản xuất.

Khấu hao được hiểu đơn giản là phương pháp tính toán và phân bổ có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định đó.

Khấu hao tài sản cố định không phải là một đặc tính tự nhiên như hao mòn tài sản cố định, mà nó là một biện pháp chủ quan của con người.

Một số khái niệm liên quan đến khấu hao

Khấu hao là gì

Chi phí khấu hao là gì?

Chi phí khấu hao được hiểu đơn giản là phần giá trị mà doanh nghiệp phải trích ra để bù đắp vào khoảng hao mòn của tài sản so với nguyên giá của nó.

Khấu hao nhanh là gì?

Khấu hao nhanh tài sản cố định được hiểu đơn giản là phương pháp nhằm thu hồi vốn về nhanh hơn khi đầu tư vào tài sản cố định đó, thông qua việc trích khấu hao với mức giá trị cao.

Giá bút toán Book Value là gì?

Giá bút toán (Book Value) hay còn gọi là giá trị sổ sách, được hiểu đơn giản là giá trị của tổng tài sản hiện hành thuộc quyền sở hữu của một cá nhân hoặc tổ chức, xuất hiện trên bảng cân đối kế toán.

Giá trị bút toán được thể hiện trên báo cáo tài chính sẽ giúp các cổ đông trong công ty biết được tình hình kinh doanh và sự tăng trưởng của cổ phiếu công ty qua từng thời kì so với lúc mới thành lập.

Lịch biểu khấu hao Amortization Schedule là gì?

Lịch biểu khấu hao (Amortization Schedule) được hiểu đơn là lịch trả dứt nợ.

Cụ thể hơn, lịch biểu khấu hao là một bảng dữ liệu bao gồm những chi tiết về các lần thanh toán định kỳ của một giao dịch vay nợ, thường sẽ là vay cầm cố, hoặc vay trả góp.

Lịch biểu khấu hao thể hiện được số lần thanh toán của con nợ, số nợ của mỗi kỳ hạn giảm dần so với số dư nợ gốc và khoảng thời gian còn lại để có thể trả dứt nợ.

Khấu hao giảm giá Depreciation là gì?

Khấu hao là gì

Khấu hao giảm giá là một khái niệm khá rộng, nó mang ý nghĩa khác nhau nếu được xét trên từng ngành nghề có đặc thù khác nhau. Cụ thể như sau:

Ngành kế toán

Khấu hao giảm giá được cho là sự thu hồi về mặt phân bố chi phí tài sản cố định như máy móc, thiết bị, đồ đạc trong suốt thời gian nó hoạt động.

Chi phí khấu hao giảm càng nhanh thì tốc độ thu hồi vốn càng nhanh.

Ngoại hối

Xét về góc độ ngoại hối, thì khấu hao giảm giá sẽ được hiểu là hiện tượng giá trị của một đồng tiền bị giảm so với các đồng tiền khác.

Toàn bộ quá trình này đều không có sự can thiệp của bất kì một tổ chức tài chính hợp pháp nào.

Tài chính

Khấu hao giảm giá xét trên phương diện tài chính sẽ được tính là việc giảm sút về mặt giá trị của các tài sản như:

 • Tài sản lưu động, tiền mặt, hoặc các loại tài sản có thể chuyển thành tiền mặt trong vòng 1 năm;
 • Tài sản cố định hữu hình: thiết bị, máy móc thuộc quyền sở hữu của một đoàn thể, doanh nghiệp;
 • Tài sản cố định vô hình: bằng sáng chế, thương hiệu của một nhãn hàng,….
 • Tài sản cầm cố: tài sản thế chấp vay ngân hàng hoặc khoản mua chứng khoán bằng tài sản bảo chứng.

Trích khấu hao là gì

Khấu hao là gì

Trích khấu hao tài sản cố định là hoạt động nhằm phân bố, sắp xếp giá trị hao mòn của loại tài sản ấy một cách có hệ thống và chiến lược trong quá trình sử dụng tài sản cố định.

Hiện nay, việc trích khấu hao tài sản cố định phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ý nghĩa của khấu hao

Khấu hao là gì

Một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của khấu hao chính là giúp doanh nghiệp có thể lấy lại được số vốn đã đầu tư vào tài sản cố định ấy trước lúc chúng hết giá trị sử dụng.

Không những thế, khấu hao còn là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp định giá được sản phẩm của mình.

Bên cạnh đó, khấu hao tài sản cố định có thể giúp doanh nghiệp tính toán, lên kế hoạch cụ thể cho việc tái đầu tư tài sản, tái sản xuất, tối ưu hóa đầu ra của mình.

Công thức tính khấu hao

Khấu hao đường thẳng (khấu hao tuyến tính)

Cách tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng hằng năm như sau:

Mức trích khấu hao trung bình hằng năm = Nguyên giá tài sản cố định: thời gian trích khấu hao

Cách tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng hằng tháng như sau:

Mức trích khấu hao trung bình hằng tháng = Mức trích khấu hao trung bình hằng năm: 12 tháng

Khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Theo thông tư số 45/2013/ TT-BTC thì tài sản được phép tính khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị đáp án đủ các điều kiện sau:

 • Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;
 • Xác định được tổng số lượng , khối lượng sản phẩm được sản xuất theo tổng công suất thiết kế của tài sản của cố định;
 • Công suất sử dụng thực tế bình quân trong năm tài chính không được thấp hơn công suất thiết kế.

Công thức tính khấu hao theo khối lượng sản xuất sản phẩm như sau:

Mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ = số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng x mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

Khấu hao theo số dư giảm dần

Theo thông tư số 45/2013/ TT-BTC thì tài sản được phép tính khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị đáp án đủ các điều kiện sau:

 • Tài sản cố định đầu còn nguyên vẹn (chưa qua sử dụng);
 • Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ đo lường, thí nghiệm.

Công thức xác định mức khấu hao theo phương pháp này như sau:

Mức trích khấu hao hằng năm của tài sản cố định = Giá trị còn lại của TSCĐ x tỉ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

 • Tỷ lệ khấu hao nhanh được xác định theo công thức:
Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng x hệ số điều chỉnh

 

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng = (1: thời gian trích khấu hao TSCĐ) x 100
 • Hệ số điều chỉnh được xác định như sau:
Thời gian khấu hao tài sản cố định Hệ số điều chỉnh
Đến 4 năm 1,5
Trên 4 năm 2,0

 

Trên đây là tất cả các thông tin trả lời cho câu hỏi khấu hao là gì? Các bạn hãy theo dõi BachkhoaWiki để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới và bổ ích nhé