Công thức tính cạnh hình vuông chính xác nhất | Toán lớp 3, 4, 5

Trong chương trình Tiểu học các lớp 3, 4, 5 các em học sinh sẽ được học các kiến thức về hình vuông. Tuy nhiên, về nội dung công thức tính cạnh hình vuông thì không phải ai cũng giỏi trong việc áp dụng công thức. BachkhoaWiki sẽ tổng hợp các công thức tính cạnh hình vuông chi tiết nhất gửi đến bạn.

Các công thức tính cạnh hình vuông Toán lớp 3, 4, 5

Công thức tính cạnh hình vuông là một trong những nội dung xuất hiện phổ biến trong các bài kiểm tra, bài thi Toán. Vậy bạn đã kịp thống kê các công thức tính cạnh hình vuông chưa? Có tổng cộng bao nhiêu cách tính?

Tính cạnh hình vuông khi biết diện tích

Công thức tính cạnh hình vuông khi biết diện tích: a = √S

Trong đó:

  • a là cạnh hình vuông.
  • S là diện tích hình vuông

Phát biểu bằng lời: Công thức tính cạnh hình vuông bằng căn bậc hai của diện tích hình vuông.

Công thức tính cạnh hình vuông khi biết diện tích

Ví dụ minh họa:

Đề bài: Cho hình vuông ABCD biết diện tích hình vuông bằng 49 m vuông. Hỏi cạnh hình vuông bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Ta áp dụng công thức tính cạnh hình vuông khi biết diện tích, có:

Cạnh hình vuông ABCD là: AB = BC = CD = AD = √49 = 7 (cm).

Vậy đáp số cạnh hình vuông bằng 7 cm.

Tính cạnh hình vuông khi biết chu vi

Công thức tính cạnh hình vuông khi biết chu vi: a= P/4

Trong đó:

  • a là cạnh hình vuông.
  • P là chu vi hình vuông.

Phát biểu bằng lời: Độ dài cạnh hình vuông bằng chu vi của hình vuông đó chia 4.

Công thức tính cạnh hình vuông khi biết chu vi

Ví dụ minh họa:

Đề bài: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi của một hình chữ nhật. Độ dài các cạnh của hình chữ nhật có chiều dài là 130 m, chiều rộng là 70 m. Tính cạnh của hình vuông đó.

Hướng dẫn giải: Ta có công thức chu vi hình chữ nhật là: 2 x (130 + 70) = 400 (m).

Chu vi hình vuông = Chu vi hình chữ nhật = 400 (m).

Suy ra, cạnh hình vuông bằng P/4 = 400/4 = 100 (m).

Vậy cạnh của hình vuông đó là 100 m.

Tính cạnh hình vuông khi biết đường chéo

Công thức tính cạnh hình vuông khi biết đường chéo: a = D / √2

Trong đó:

  • a là cạnh hình vuông.
  • D là đường chéo của hình vuông.

Phát biểu bằng lời: Cạnh hình vuông bằng đường chéo hình vuông chia cho căn bậc hai của 2.

Công thức tính cạnh hình vuông khi biết đường chéo

Ví dụ minh họa:

Đề bài: Một viên gạch hình vuông ABCD có đường chéo BD bằng 81 cm. Hỏi cạnh AB của hình vuông ABCD bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải: Áp dụng công thức tính cạnh hình vuông khi biết đường chéo.

Ta có độ dài cạnh AB của viên gạch ABCD là:

AB = D/√2  = 81/√2  = 9√2 (cm).

Vậy cạnh AB bằng 9√2 cm.

Bài tập minh họa công thức tính cạnh hình vuông có lời giải

Bên cạnh nội dung lý thuyết, bạn có thể áp dụng một cách linh hoạt các công thức tính cạnh hình vuông vào các bài tập bên dưới.

Bài tập 1

Đề bài: Tính cạnh hình vuông khi biết diện tích hình vuông là 1600 m vuông.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tính cạnh hình vuông khi biết diện tích, ta có:

Độ dài của cạnh hình vuông = S = √1600 = 400 (cm).

Vậy đáp số cạnh hình vuông = 400 m.

Bài tập 2

Đề bài: Cho một chiếc bàn có hình vuông, chu vi chiếc bàn là 100 cm. Hỏi độ dài của một cạnh chiếc bàn là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tính cạnh hình vuông khi biết chu vi, ta có:

Độ dài một cạnh chiếc bàn = 100/4 = 25 (cm).

Vậy đáp số độ dài của một cạnh chiếc bàn là 25 cm.

Bài tập minh họa công thức tính cạnh hình vuông có lời giải

Bài tập 3

Đề bài: Một cái sân hình vuông có chu vi là 24 m. Người ta mở rộng về bên trái 3 m và về bên phải 2 m. Hỏi sau khi mở rộng thì các cạnh của sân bằng bao nhiêu, chu vi mới bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức tính cạnh hình vuông khi biết chu vi:

Ta có chu vi sân hình vuông bằng 24 m, suy ra độ dài cạnh sân = 24/4 = 6 (m).

Khi mở rộng về bên trái 3 m và về bên phải 2 m tức:

  • Chiều dài sân: 6 + 3 + 2 = 11 (m).
  • Chiều rộng sân: Không thay đổi, tức 6 (m).

Như vậy áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, ta có chu vi sân mới bằng 2 x (11 + 6) = 34 (m).

Vậy đáp án chu vi bằng 34 m; các cạnh mới của sân lần lượt là 11 và 6 m.

Công thức tính cạnh hình vuông là nội dung Toán học nâng cao ở chương trình Tiểu học, bên cạnh các nội dung về định nghĩa hình vuông, công thức tính diện tích hình vuông, công thức tính chu vi hình vuông,… BachkhoaWiki hy vọng rằng nó sẽ mang đến cho bạn thông tin hữu ích, giúp bạn hiểu rõ và làm chủ các bài tập toán liên quan tốt hơn.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *