Chủ nghĩa xã hội không tưởng và 1 số khái niệm liên quan

Với những ai yêu thích lịch sử, có lẽ không ít lần các bạn bắt gặp cụm từ chủ nghĩa xã hội không tưởng. Như vậy, chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? Hãy cùng BachkhoaWiki tìm hiểu về chủ nghĩa thú vị này nhé.

Chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

chủ nghĩa xã hội không tưởng

Chủ nghĩa xã hội này là những quan điểm, ý tưởng về một xã hội mới, nơi không tồn tại áp bức, bất công.

Trong xã hội đó, con người có thể sống một cuộc sống bình đẳng và hạnh phúc thật sự.

Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa xã hội này không đưa ra biện pháp đúng đắn để thay đổi xã hội.

Họ mong muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội này thông qua các câu chuyện thần thoại, chuyện cổ tích, tác phẩm văn học,… chứ không phải con đường cách mạng.

Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội không tưởng

chủ nghĩa xã hội không tưởng

Cùng BachkhoaWiki xem qua các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội không tưởng nhé.

Giai đoạn 1

Giai đoạn này bắt nguồn từ thời cổ đại. Giai đoạn 1 nảy sinh khi xuất hiện mâu thuẫn giữa giai cấp quý tộc chủ nô và giai cấp nô lệ.

Chủ nghĩa xã hội này được thể hiện trong giai đoạn này thông qua chuyện cổ tích và chuyện thần thoại.

Những tác phẩm này phản ánh sự bất công, áp bức và bóc lột mà giai cấp nô lệ phải chịu.

Không dừng lại ở đó, các câu chuyện thần thoại còn miêu tả giấc mơ của giai cấp nô lệ về một xã hội bình đẳng, công bằng và hạnh phúc nhưng vẫn còn khá mơ hồ.

Giai đoạn 2

Giai đoạn này xuất hiện trong khoảng từ thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVIII. Đây là giai đoạn chủ nghĩa tư bản ra đời. Mặt trái của chủ nghĩa tư bản đã đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa xã hội này. 

Những người theo chủ nghĩa này, thông qua các tác phẩm văn học của mình, lên án mạnh mẽ chủ nghĩa tư bản.

Hơn thế nữa, họ mong muốn các nhà cầm quyền phải thay đổi xã hội này thành một nơi tồn tại sự bình đẳng đúng nghĩa.

Giai đoạn 3

Giai đoạn này diễn ra vào đầu thế kỷ XIX. Đây là giai đoạn lớn mạnh của chủ nghĩa tư bản. Các nhà tư sản bóc lột và áp bức công nhân lao động nhằm giành lấy quyền lợi cho mình. 

Các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng vĩ đại bắt đầu xuất hiện, kéo theo đó là sự hình thành rõ nét của chủ nghĩa xã hội này. Họ đưa ra các học thuyết để ủng hộ cho quan điểm của mình.

Chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán

chủ nghĩa xã hội không tưởng

Cùng BachkhoaWiki xem qua chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán khác nhau như thế nào nha.

Chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán là gì?

Chủ nghĩa xã hội này là giai đoạn thứ ba của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Giai đoạn này nảy sinh vào đầu thế kỷ XIX. 

Phân biệt chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán

Chủ nghĩa xã hội không tưởng ở hai giai đoạn đầu chỉ thể hiện tư tưởng về một xã hội không có áp bức, bất công qua những câu chuyện thần thoại, chuyện cổ tích và các tác phẩm văn học. Hai giai đoạn này không thể hiện rõ nét quan điểm của chủ nghĩa xã hội này. 

Sang giai đoạn thứ ba, chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán bắt đầu xuất hiện. Trong giai đoạn này, tư tưởng về chủ nghĩa xã hội này dần hình thành rõ nét. Những người ủng hộ chủ nghĩa này đã đưa ra học thuyết về chủ nghĩa xã hội không tưởng.

So sánh chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội khoa học

chủ nghĩa xã hội không tưởng

Cùng BachkhoaWiki phân biệt chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội khoa học nha.

Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Chủ nghĩa xã hội khoa học, hay chủ nghĩa Mác – Lênin, mang đến cho xã hội thời bấy giờ một luận chứng toàn diện về sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản ra đời.

Sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội không tưởng và chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội không tưởng miêu tả một xã hội bình đẳng thật sự dành cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, những người ủng hộ chủ nghĩa này mong muốn thay đổi xã hội chỉ với những tác phẩm văn học mà không thông qua con đường đấu tranh cách mạng.

Chủ nghĩa xã hội khoa học đưa ra giải pháp đúng đắn cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đó là đấu tranh cách mạng.

Hơn nữa, các nhà chủ nghĩa xã hội khoa học mang đến những học thuyết về cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đồng thời, chủ nghĩa này đưa ra các biện pháp đấu tranh đúng đắn của giai cấp công nhân nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.

Xem thêm:

Trên đây là khái niệm về chủ nghĩa xã hội không tưởng và cách phân biệt chủ nghĩa xã hội này với một số chủ nghĩa xã hội khác. Nếu bạn thấy bài viết hấp dẫn thì hãy để lại một Like, Share và Comment. Hãy theo dõi BachkhoaWiki để không bỏ lỡ những bài viết thú vị tiếp theo nhé.