Cách viết đề cương luận văn thạc sĩ nhất định phải biết!

Làm sao để hoàn thiện một đề cương luận văn thạc sĩ đúng tiêu chuẩn? Khi viết đề cương luận văn thạc sĩ cần chú ý những gì? Tìm hiểu cách viết đề cương luận văn thạc sĩ trong bài viết dưới đây cùng Luận văn 24.

Không bỏ sót 11 nội dung bắt buộc của đề cương

11 nội dung không nên bỏ sót khi viết đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết
11 nội dung không nên bỏ sót khi viết đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết

Đề cương luận văn thạc sĩ là một trong những văn bản quan trọng, được người nghiên cứu trình bày nhằm thể hiện các nội dung sơ bộ trong nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình trước hội đồng, để hội đồng xét duyệt và thông qua.

Tùy theo từng hội đồng khác nhau sẽ có hướng dẫn làm đề cương luận văn thạc sĩ khác nhau. Song, khi thực hiện, người nghiên cứu cần chú ý, không được bỏ qua 11 nội dung bắt buộc phải có trong đề cương dưới đây.

 • Họ và tên học viên
 • Cơ sở đào tạo
 • Tên đề tài, chuyên ngành, mã số đào tạo
 • Đặt vấn đề: Cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn của đề tài
 • Mục tiêu của đề tài (các kết quả cần đạt được)
 • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
 • Dự kiến kết quả nghiên cứu
 • Dự kiến bàn luận
 • Kế hoạch thực hiện: (đề tài được thực hiện theo yêu cầu của hội đồng. Thời gian thường từ 9 tháng đến 1 năm)
 • Kinh phí cho đề tài
 • Phụ lục: Các công cụ nghiên cứu sử dụng trong đề tài

Những nội dung trên là các nội dung mang tính định danh tác giả, khóa luận và định hình quá trình nghiên cứu. Vậy nên, khi viết đề cương luận văn thạc sĩ, tác giả cần chú ý, đảm bảo đầy đủ các nội dung trên.

Khi xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ cần chú ý rằng, đối với mỗi mục cần trình bày ngắn gọn, rõ ràng, không rườm rà, đi trực tiếp vào vấn đề. Vì đây là tài liệu sử dụng để khái quát toàn bộ dự kiến thực hiện luận văn nên cần có tính tổng quát cao.

Trình bày đúng cấu trúc đề cương

Bên cạnh việc chú ý các nội dung cần có trong một đề cương chi tiết luận văn, người nghiên cứu cũng cần trình bày đúng cấu trúc đề cương được yêu cầu.

Trình bày đúng cấu trúc của đề cương luận văn thạc sĩ
Trình bày đúng cấu trúc của đề cương luận văn thạc sĩ

Về cách sắp xếp, mỗi cơ sở đào tạo lại có những quy định khác nhau. Các thông tin định danh tác giả, định danh công trình nghiên cứu thường được đặt tại trang bìa. Các nội dung bên trong thường là một mục lớn và được trình bày thành các chương và theo thứ tự cố định như sau:
Các trang bìa, gồm:

 • Bìa mềm theo quy định của nhà trường .
 • Trang phụ bìa.

Ngoài phần bìa, các phần khác trong đề cương luận văn chi tiết cũng cần được sắp xếp theo thứ tự. Tùy theo từng trường sẽ có sự thay đổi nhỏ, tuy nhiên không quá nhiều, đa phần đều được sắp xếp theo thứ tự như sau:

 • Mục lục
 • Danh mục các chữ viết tắt (nếu có).
 • Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ.
 • Đặt vấn đề (từ đây bắt đầu đánh số trang theo chữ số Ả rập: 1, 2, 3, …).
 • Chương 1: Tổng quan tài liệu.
 • Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
 • Chương 3: Dự kiến kết quả.
 • Chương 4: Dự kiến bàn luận.
 • Dự kiến Kết luận.
 • Kế hoạch thực hiện
 • Danh mục tài liệu tham khảo.
 • Phụ lục.

Với mỗi phần đều có các quy định cụ thể riêng. Các phần này có kết cấu gần giống với luận văn đầy đủ nhưng sẽ được viết ngắn gọn hơn, mang tính tổng quát và định hướng đề tài đã chọn.

7 tip trong Cách viết đề cương luận văn thạc sĩ về nội dung

Xác định những nội dung cần thiết và trình bày đúng quy cách là những bước cơ bản ban đầu để người nghiên cứu thành lập đề cương theo hướng dẫn viết đề cương luận văn thạc sĩ.

7 Tip trong cách viết đề cương luận văn thạc sĩ về nội dung
7 Tip trong cách viết đề cương luận văn thạc sĩ về nội dung

Để có nội dung ấn tượng hơn, người nghiên cứu cần chú ý kỹ hơn đến nội dung và cách viết đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ. Dưới đây là 7 típ giúp người nghiên cứu hoàn thành đề cương luận văn thạc sĩ tốt hơn.

Phần mở đầu

Phần mở đầu là phần quan trọng nhất của đề cương luận văn thạc sĩ. Trong cách viết đề cương luận văn thạc sĩ, cần chú ý xây dựng phần mở đầu với dung lượng ít nhất 5 trang, văn phong ngắn gọn, ấn tượng

Phần cơ sở lý thuyết

Phần cơ sở lý thuyết có độ dài tối thiểu 5 trang. Phần cơ sở lý thuyết cần chú ý sử dụng các cơ sở khoa học có liên quan đến đề tài, logic, dễ hiểu, trình bày mạch lạc.

Phần phương pháp nghiên cứu

Phần phương pháp nghiên cứu liệt kê các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong quá trình nghiên cứu một cách ngắn gọn. Sử dụng tên gọi khoa học của các phương pháp nghiên cứu. Viết rút gọn trong vòng từ 1 đến 2 trang.

Phần kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu lưu ý viết ngắn gọn trong vòng 1 đến 2 trang, trình bày đầy đủ dự kiến kết quả thu được sau khi thực hiện nghiên cứu khoa học.

Phần tiến độ thực hiện

Tiến độ thực hiện cần bám sát theo kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học đã đề ra. Nêu ngắn gọn, rõ ràng những công việc đã hoàn thành, đã đạt được và các công việc sẽ tiếp tục thực hiện trong tương lai.

Phần tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo cần trích dẫn theo yêu cầu cụ thể, sắp xếp theo thứ tự yêu cầu của đơn vị, ghi nhớ những điểm có trích tài liệu tham khảo trong bài và ghi lại cụ thể. Sắp xếp theo các phần, theo thứ tự có quy luật được quy định rõ ràng.

Phần đề xuất người hướng dẫn

Cần bày tỏ tính thích hợp của đề xuất về người hướng dẫn thực hiện luận văn, đưa ra lý do thuyết phục và thể hiện lòng chân thành khi đề xuất người hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ.

Để có thể xây dựng đề cương chi tiết cần tham khảo các đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ khác, từ đó học hỏi những ưu điểm và xây dựng đề cương của mình đúng chuẩn, đạt yêu cầu.

Chú ý về quy mô độ dài của đề cương

Những chú ý về quy mô độ dài của đề cương
Những chú ý về quy mô độ dài của đề cương

Quy mô độ dài của đề cương là một nội dung rất quan trọng mà các nhà nghiên cứu, tác giả cần chú ý. Độ dài của đề cương thường được yêu cầu cụ thể trong các văn bản quy định về luận văn mà cơ sở đào tạo ban hành.
Tuy nhiên, luận văn thường có độ dài tối thiểu 15 trang và nên trình bày trong vòng tối đa 25 trang. Như vậy là vừa đủ để có thể tóm tắt những nội dung cần thiết về luận văn trong đề cương chi tiết và hội đồng cũng có thể dễ dàng xem và đánh giá ý tưởng xây dựng công trình nghiên cứu của tác giả.

Tuy theo từng phần, tác giả cần căn chỉnh dung lượng sao cho phù hợp để có một đề cương chi tiết đầy đủ, ngắn gọn và không rườm rà.

Hình thức trình bày cách viết đề cương luận văn thạc sĩ rất quan trọng

Hình thức trình bày cách viết đề cương luận văn thạc sĩ
Hình thức trình bày cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

Hình thức trình bày đề cương luận văn chi tiết được quy định và hướng dẫn cụ thể. Đề cương cần bao gồm đủ các phần và trình bày đúng quy cách như đã thông báo trong văn bản quy định. Khi trình bày, người nghiên cứu cần chú ý các đề mục sau:

 • Đầu tiên, hầu hết các đơn vị đều hướng dẫn viết đề cương luận văn thạc sĩ với font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14.
 • Cách lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm
  Cách dòng giãn cách 1.5 line
 • Số trang được đánh ở giữa và phía trên đầu mỗi trang
 • Trình bày trên khổ giấy A4

Các yêu cầu trên có sự khác nhau giữa các trường tuy nhiên chênh lệch không quá lớn. Song, người nghiên cứu cần chú ý các điểm trên và căn chỉnh văn bản sao cho phù hợp.

Tuy nhiên, để có thể xây dựng một đề cương chi tiết luận văn và thực hiện luận văn đó là một quá trình dài và cần tốn nhiều thời gian. Đối với các học viên bận rộn quá thì có thể tham khảo thêm dịch vụ viết thuê luận văn tại Luận văn 24 – Đơn vị viết thuê luận văn uy tín nhất với hơn 17 năm kinh nghiệm tiên phong trên thị trường, để có thể có được bài luận ưng ý nhất cho chính mình.

Trên đây là cách viết đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết và đầy đủ nhất mà Luận Văn 24 muốn chia sẻ cùng bạn! Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này!