Cách mạng tư sản là gì? Những điều bí ẩn chưa được bật mí

Tác giả: Nguyễn Hồng - Ngày đăng: 09-08-2021

Cách mạng tư sản là gì mà thường được nhắc đến trong những tiết học lịch sử cũng như đời sống. Cùng BachkhoaWiki tìm hiểu ngay!

Cách mạng tư sản là gì và cách mạng tư sản có ý nghĩa như thế nào? Hãy cùng BachkhoaWiki đi tìm câu trả lời cho mọi thắc mắc về cách mạng tư sản ngay bây giờ!

Cách mạng tư sản là gì?

Cách mạng tư sản là gì?

Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản (như ở Hà Lan, Pháp,… hay quý tộc mới( ở Anh) lãnh đạo. Cách mạng tư sản nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.


Advertisement

Cách mạng tư sản là gì?

Cách mạng tư sản bắt đầu từ thế kỷ 16 kéo dài tới thế kỷ 20. Cách mạng tư sản đã thiết lập nền dân chủ vô sản, tạo ra phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất. Đồng thời, đây là một tiến bộ vượt bậc về phương thức sản xuất, một bước tiến có ý nghĩa lịch sử trong xã hội loài người.


Advertisement

Nhưng về bản chất, cách mạng tư sản vẫn là sự thay thế chế độ bóc lột phong kiến bằng chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa. Cách mạng này vẫn còn nhiều hạn chế như chưa giải quyết được vấn đề cơ bản của xã hội. Nó vẫn là chế độ con người bóc lột con người.

Cách mạng tư sản là gì


Advertisement

Cho ví dụ về cách mạng tư sản

Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. Cách mạng Hà Lan nổ ra bắt đầu từ năm 1566 hoặc 1568 đến năm 1648. Cuộc cách mạng nhằm chống lại sự cai trị của Felipe II của Tây Ban Nha. Kết quả là năm 1648 nền độc lập của Hà Lan được công nhận chính thức.

Cách mạng tư sản Hà Lan thành công đã đã dọn đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, thể hiện sự thắng thế của giai cấp tư sản đối với giai cấp phong kiến. Không chỉ vậy, cách mạng Hà Lan còn ảnh hưởng đến các cuộc cách mạng tư sản bùng nổ sau này trên thế giới.

Cách mạng tư sản là gì

Một số cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu?

Trên thế giới, tính từ khi cuộc cách mạng tư sản đầu tiên bùng nổ (cách mạng tư sản Hà Lan) đã có rất nhiều cuộc cách mạng khác, tiêu biểu như:

Cách mạng tư sản Pháp (diễn ra từ năm 1789 đến năm 1799)

Cuộc cách mạng tư sản Pháp kết thúc đã làm sụp đổ chế độ phong kiến ở Pháp. Đồng thời, nó đã giải phóng cho nhân dân, phân chia ruộng đất công bằng, thiết lập quyền bình đẳng giữa mọi người. Đặc biệt, cuộc cách mạng năm 1789 không chỉ đã thay đổi bộ mặt nước Pháp mà còn đem đến cho toàn thể nhân loại niềm tin vào một thời đại mới tiến bộ và công bằng hơn.

Cách mạng tư sản là gì

Cuộc cách mạng tư sản Anh (1642–1651) với nhiều cuộc nội chiến

Cuối cùng, lực lượng cách mạng chiến thắng tại Anh nhờ được quần chúng ủng hộ và tham gia đấu tranh. Cách mạng đã dọn đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời báo hiệu sự suy vong của chế độ quân chủ chuyên chế.

Cách mạng tư sản là gì

Cách mạng tư sản ở Bắc Mỹ

Đây là một cuộc cách mạng tư tưởng và chính trị (diễn ra từ năm 1765 đến năm 1783) tại mười ba thuộc địa của Đế quốc Anh ở Bắc Mỹ. Sau mấy thập kỉ chiến đấu, bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ được công bố vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Đây là lời tuyên bố các quyền tự do dân chủ và khẳng định nền độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

Mục tiêu của cách mạng tư sản là gì?

Mục tiêu của cách mạng tư sản là nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản tham chiến nhằm gạt bỏ mọi cản trở để tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Hơn nữa, cách mạng tư sản diễn ra với mục tiêu lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền. Khi đó, quyền lực không chỉ vào tay tư sản mà chủ nghĩa tư bản thắng thế. Từ đó, họ đưa đất  nước phát triển theo con đường tư bản.

Cách mạng tư sản là gì

Nhiệm vụ của cách mạng tư sản là gì?

Mỗi cuộc cách mạng tư sản đều có những nhiệm vụ có phần giống và khác nhau. Cụ thể:

  • Cách mạng tư sản Hà Lan: Lật đổ ách thống trị của vương triều Tây Ban Nha. Cuộc cách mạng nhằm đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
  • Cách mạng tư sản Anh: Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc mới và tư sản.
  • Cách mạng tư sản ở Bắc Mỹ: Giành độc lập, ra đời Hợp chủng quốc Hoa Kì.
  • Cách mạng tư sản Pháp: Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Ý nghĩa của cách mạng tư sản là gì?

Các cuộc cách mạng tư sản thành công đã làm lung lay tận gốc vào chế độ phong kiến. Cách mạng tư sản như một đòn chí mạng vào chế độ phong kiến, làm chế độ phong kiến dần sụp đổ.

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên đã có ý nghĩa lịch sử to lớn. Nó chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ở Anh). Không chỉ vậy, nó đã giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ). Cách mạng đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này, đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Cách mạng tư sản là gì

Xem thêm:

Bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu chi tiết hơn về cách mạng tư sản là gì rồi phải không nào? Hãy vận dụng những kiến thức hữu ích trên để làm giàu vốn hiểu biết của mình. Đặc biệt, đừng quên theo dõi và ủng hộ những bài viết tiếp theo của BachkhoaWiki.

Chuyên mục: Kiến thức chung